یادگیرنده حرفه‌ای شو

این کتاب با بیانی ساده و قابل فهم برای عموم در ارتباط با مقوله یادگیری و ضرورت کسب مهارت یادگیری به عنوان اساسی ترین رکن رشد پرداخته است.

مطالعه این کتاب به شما کمک می‌کند یادگیرنده بهتری بشوید و با یادگیرنده بهتر شدن است که شما می‌توانید به آرزوهای خود جامه عمل بپوشانید.

17,000 تومان
100%
تخفیف

کتاب دیگر به مدرسه و دانشگاه نرویم

با سلام و تبریک به شما برای انتخاب این کتاب جهت مطالعه. این که شما اینجا هستید دلیلی واضح است که…

5000 – رایگان!